USOS DOS LUBRICANTES NO MECANIZADO. VIGUESA DE LUBRICANTES

Viguesa de lubricantes é unha empresa especializada no asesoramento técnico e na venda de lubricantes industriais e fluídos de proceso, dende o ano 1988, cunha área de actuación que comprende as provincias de Pontevedra, Ourense e o Norte de Portugal.

Os seus produtos, principalmente aceites e graxas lubricantes foron deseñadas para prolongar a vida útil de todo tipo de maquinaria e ferramenta, independentemente da actividade produtiva que desenrolen.

Durante o relatorio realizouse unha introdución dos diferente lubricantes e as propiedades dos mesmos. A medida que avanzaba o relatorio, comentaron diferentes situacións que soen suceder en varias empresas de mecanizado a raíz dunha falla de lubricación nas máquinas, apoiándose en fotografías a modo de complemento da información subministrada.

 

 

Juan B. Carpintero

Author: Juan B. Carpintero

Share This Post On