PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NO SECTOR NAVAL – XIV SETEC

Por decimo cuarta vez, é decir desde o inicio das semanas técnicas, deu una charla na escola D.Javier López Picos, responsable de prevención dun dos estaleiros de referencia mundial, NODOSA empresa puntera na construcción y reparación naval, especialmente en remolcadores, arrastreros, mexiloneiros e dragas. Na charla explicouse dunha maneira sinxela a normativa aplicable, responsabilidades laboráis, medios de prevención: EPIS (proteccción individual), incendios, elementos de elevación..etc) , pero principalmente no tocante os espazos confinados, tema onde moi pouca xente recibe dita formación. No final matizou a mellora na seguridade neste últimos anos, especialmente coa entrada de novos profesionais que están mais concienciados nesta materia.

 

nuria

Author: nuria

Share This Post On