Oferta educativa reglada

O Colegio Hogar Afundación é un Centro de Formación Profesional e toda a súa actividade se desenvolve neste campo, despois de adquirir unha gran capacidade de adaptación aos diversos plans, que a Formación Profesional experimentou.

Os Ciclos que se imparten na actualidade son os seguintes:

CICLOS FORMATIVOS:

DE GRAO MEDIO
DURACIÓN
:: Preimpresión Dixital
2000 horas
:: Impresión en Artes Gráficas
1400 horas
:: Mecanizado
2000 horas
:: Soldadura e Caldeiraría
2000 horas
:: Instalacións Eléctricas e Automáticas
2000 horas
:: Instalacións de telecomunicacións
2000 horas
DE GRAO SUPERIOR
DURACIÓN
:: Programación da Producción en Fabricación Mecánica
2000 horas
:: Automatización e Robótica Industrial
2000 horas
:: Mantemento electrónico
2000 horas

 

Folletos informativos