Erasmus+

O Colegio Hogar Afundacion ten posto en marcha, en xuño de 2021, unha estratexia de internacionalización co obxectivo principal de internacionalizar o noso colexio. Isto supón establecer contactos con empresas, centros educativos e ex alumnos que desenvolven a súa actividade en distintos países de noso contorno. Con elo pretendemos enriquecer e, polo tanto, mellorar a formación que ofrecemos ós nosos alumnos. Tamén pretendemos mellorar a formación e competencias do profesorado do noso colexio.

Nos seguintes enlaces podes consultar a Carta Erasmus e os principios da política Erasmus+: