CONVOCATORIA DE SESIÓN INFORMATIVA ERASMUS+

Ponse en marcha o proxecto Erasmus+ KA 122 VET dotado con unha subvención para 6 becas de mobilidade de alumnos de FP de grao medio, para a realización de prácticas nunha empresa dun país da Unión Europea.

Os prazos de presentación de solicitudes son do 10 ó 31 de Outubro de 2023 na Oficina de Internacional.

Convocamos unha reunión para informar e aclarar dúbidas sobre a convocatoria de Mobilidades Erasmus+ para o curso 2023/2024.

Destinatarios: Alumnado e familias de 2º de grao medio interesados en ser beneficiarios de Mobilidades Erasmus+

Data: 26 de outubro

Hora de inicio: 20:15

Lugar: Colexio Hogar Afundación na entrada principal (despois iremos á Aula 2.1)

 es_cofinanciado_por_la_union_europea_pos

administrador

Author: administrador

Compartir